Tez Proje Başvurusu Yapacak Akademik Personelin Dikkatine

10.03.2014 tarihli 2014/1 sayılı BAP Komisyon toplantısında Tez Proje başvurusu yapacak akademik personelin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili kararlar alınmıştır;

 

  1. Proje yürütücüleri ve Komisyon üyelerinin iş yoğunluklarını planlama ve hazırlıklarını tamamlama amacıyla yıllık olağan Komisyon toplantılarının Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım aylarının ilk haftası içinde, olağan dışı durumlarda ise yönergemiz gereğince toplantı yapılmasına,
  2. Tez projesi başvurularında proje yürütücüsü için talep edilen yolluk yevmiyenin (yurt içi veya yurt dışı kongre, sempozyom, konferans vb. akademik/ bilimsel etkinliklere katılım ücreti) Yurt Dışı Akademik Faaliyet Desteği ve Komisyonumuzca desteklenen KAYDEP projemiz kapsamında destek verildiğinden proje yürütücüsüne ilgili faaliyetler için yolluk, yevmiye ve katılım ücreti verilmemesine, yardımcı araştırıcılara ise ilgili bütçe kalemi üst limit olarak  1.250,00 ₺ (BinİkiYüzElliTürkLirası) olarak belirlenmesine,
  3. Tez projelerinde 03.2 kodlu bütçe kalemlerinde kırtasiye, büro malzemeleri ve baskı cilt giderlerinin üst limitinin 500,00₺ (BeşYüzTürkLirası) ile sınırlandırılmasına,
  4. Tez projelerinden 03.7. kodlu bütçe kalemlerinde üniversitemizce karşılanabileceği tespit edilebilen bilgisayar, yazıcı, fotoğraf makinesi, video vb. malzemelerin alınmamasına,  ..................kararları alınmıştır.

          Alınan kararlar nedeniyle tez başvurusu yapacak proje yürütücüleri proje öneri formunu doldururken bütçe kalemlerini yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek düzenlemeleri gerekmektedir.

 
 
DİĞER DUYURULAR
27-10-2017
09-10-2017
03-10-2017
19-09-2017
08-09-2017
07-09-2017
31-07-2017
16-06-2017
10-05-2017
05-05-2017
Tüm Duyurular