UFUK 2020 (Horizon 2020) Proje Bilgilendirme Duyurusu

Üniversitemiz Akademik Personeli Dikkatine;

AB Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı "Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri"nden "Bireysel Öncül Araştırma Destekleri"ne, "Burs ve Uluslararası Dolaşım Destekleri"nden "KOBİ'lere Özel İnovasyon Desteklerine"ne kadar çok geniş bir yelpazede, 80 Milyar Avro'luk bütçesi ile önemli bir finansman kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana üyesi olduğu ve bütçe imkanlarından avrupa ülkeleri ile eşit statüde faydalanma hakkı bulunan AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları sadeleştirilerek güncellenmiş ve 2014-2020 yılları için Ufuk 2020 adını almıştır. Bu yeni dönemde Üniversite-Sanayi İşbirliği daha kuvvetli teşvik edilmeye başlanmış, özel sektör ve bilhassa KOBİ'lere sunulan fırsatlar çoğalmış, ön ödeme ve %100'e varan destek oranları gibi uygulamalar ile de programın cazibesi artırılmıştır.

Konuyla ilgili geniş bilgi edinmek için TÜBİTAK tarafından gönderilen yazı ektedir.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
15-05-2018
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
24-01-2018
08-12-2017
24-11-2017
27-10-2017
09-10-2017
Tüm Duyurular