Tez Proje Başvurusu Yapacak Üniversite Akademik Personelinin Dikkatine 02.05.2017

Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2017 tarih ve 295/6 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi”nin 10. madde a bendinde “Tez Projeleri için; komisyonca bir sınırlama getirilmediği müddetçe, aktif kayıtlı öğrencinin lisansüstü tez konusunun ilgili enstitü tarafından onaylanmasından sonra en geç üç ay içerisinde başvuru yapılabilir.” belirtildiğinden, 18.04.2017 tarihinden itibaren Tez Proje başvurusu yapacak akademik personelimizin proje önerileri bu madde gözönüne alınarak BAP Komisyon gündemine alınacaktır.

Saygılarımızla… 

 
DİĞER DUYURULAR
03-12-2018
30-11-2018
27-11-2018
23-11-2018
21-11-2018
16-11-2018
13-11-2018
26-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
Tüm Duyurular