Tez Proje Başvurusu Yapacak Üniversite Akademik Personelinin Dikkatine 02.05.2017

Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2017 tarih ve 295/6 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi”nin 10. madde a bendinde “Tez Projeleri için; komisyonca bir sınırlama getirilmediği müddetçe, aktif kayıtlı öğrencinin lisansüstü tez konusunun ilgili enstitü tarafından onaylanmasından sonra en geç üç ay içerisinde başvuru yapılabilir.” belirtildiğinden, 18.04.2017 tarihinden itibaren Tez Proje başvurusu yapacak akademik personelimizin proje önerileri bu madde gözönüne alınarak BAP Komisyon gündemine alınacaktır.

Saygılarımızla… 

 
DİĞER DUYURULAR
19-09-2017
08-09-2017
07-09-2017
31-07-2017
16-06-2017
10-05-2017
05-05-2017
02-05-2017
27-03-2017
20-03-2017
Tüm Duyurular