BAP Destekli projelerden mal alımı yapılacaktır. 08.12.2017

Koordinatörlüğümüzce yürütülen BAP destekli projelerde kullanılmak üzere sarf malzeme/ demirbaş / yazılım  alımı yapılacaktır.Teklif vermek isteyen istekliler tekliflerini en geç 15.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar postayla / e-postayla / elden MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde olacak şekilde, kapalı zarfta, imzalı ve kaşeli olarak teslim etmeleri gerekmektedir.Faksla verilen teklifler kabul edilecek ancak teklifin postayla da Koordinatörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.Faks çekilen tekliflerin aslının Koordinatörlüğe 5 gün içinde gelmemesi durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif Formu ve Teknik Şartnameler ektedir.

 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
15-05-2018
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
24-01-2018
08-12-2017
24-11-2017
27-10-2017
09-10-2017
Tüm Duyurular