D P T DUYURUSU
2013 Yılında Araştırma Altyapısı Proje Teklif çağrısına çıkılmayacaktır.
Bilindiği üzere, Bakanlığımızca her yıl Şubat-Mart aylarında Üniversitelerimize ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımıza Proje Çağrısı”nda bulunularak araştırma altyapı projeleri ile araştırmacı insan gücü yetiştirme proje önerileri alınmakta ve değerlendirme süreci sonunda uygun bulunanlar desteklenmektedir.
2010 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında alınan 2010/203 sayılı ve “Araştırma Altyapıları Yol Haritası ve araştırma merkezlerine ilişkin idari ve yasal düzenlemeler” başlıklı karar çerçevesinde;
“Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerdeki araştırma merkezlerinin etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, merkezlerin özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği kurmaları, yönetimi, sürdürülebilir finansmanı, personel istihdamı, tüm araştırmacılara 7 gün 24 saat hizmet verebilecek şekilde açık olması, performansların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularında idari ve yasal düzenlemeler yapılmasına ve Ülkemizdeki mevcut ve yapılacak araştırma merkezlerinin konu, yer, işbirlikleri, çalışma alanları ve finansman modeli gibi hususların belirlenmesine yönelik olarak Araştırma Altyapıları Yol Haritası hazırlanmasına karar verilmiştir.”
Söz konusu karar çerçevesinde;
Araştırma Merkezleri için yönetim modeli oluşturmaçalışmalarının tamamlanarak yeni merkezlerin bu çerçevede kurulması,
Yatırımı devam eden araştırma merkezlerine öncelik verilerek en kısa sürede tamamlanmalarının sağlanması,
- Ülkemizde ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapı ihtiyacının ilgili kurumlarla işbirliği içinde belirlenerek önümüzdeki süreçte proje çağrısına bu ihtiyaçlardoğrultusunda çıkılabilmesi
amaçlarıyla 2013 yılı bir geçiş yılı olarak değerlendirilmekte olup Bakanlığımız tarafından 2013 yılı için Proje Teklif Çağrısına çıkılmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
DİĞER DUYURULAR
03-12-2018
30-11-2018
27-11-2018
23-11-2018
21-11-2018
16-11-2018
13-11-2018
26-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
Tüm Duyurular