TÜBİTAK ARDEP 1007 PROGRAMI YENİLENDİ

Sayın Araştırmacı,

 TÜBİTAK tarafından 2005 yılından beri kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) yürütülmektedir.

 Program süreçlerinde 2012 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni program süreçlerine göre, kamu kurumları ile yapılan çalışmalar sonucunda ihtiyaç başlıkları belirlenmekte, bu ihtiyaçlar esas alınarak TÜBİTAK tarafından proje çağrısı yapılmakta ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak; üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri veya özel kuruluşlar ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından hazırlanan proje önerileri doğrudan TÜBİTAK'a sunulmaktadır.

Kamu Kurumları'nın öncelikli Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının sistematik bir yaklaşımla tespiti, projelerin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kısaltılması, tüm yetkin yürütücü kurumların Ar-Ge projelerine başvurabilmesi ile yaygın etki ve rekabetçi Ar-Ge yaklaşımının getirilmesi hedefleri ile yapılan revizyon kapsamında getirilen önemli yenilikler:

 -Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçiş, -Çağrı başvurularının doğrudan TÜBİTAK'a yapılması,

-3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi), -İki aşamalı proje başvurusu, -İhtiyaçların ve yapılabilirliğin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları, -İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları, -Proje değerlendirme süreçlerinde MK'nın aktif katılımı, -Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım, -Toplam bütçenin %5'i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı, -Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektör katılım koşullarında iyileştirmeler

 Sizleri Program kapsamında hazırlayacağınız kurumsal projelerle kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarının çözümüne katkı sağlamaya davet ediyoruz. Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/1007 adresinden ulaşabilirsiniz.

 Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 
DİĞER DUYURULAR
03-12-2018
30-11-2018
27-11-2018
23-11-2018
21-11-2018
16-11-2018
13-11-2018
26-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
Tüm Duyurular