KURUM DIŞI PROJE VERECEKLERİN DİKKATİNE

Sayın Öğretim Elemanları;

Öğretim elemanlarının, Üniversitemiz dışı mali kaynaklardan desteklenen (Dünya Bankası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), Bakanlıklar ve diğer ulusal/uluslararası fonlar/programlar) proje başvuruları sırasında,  “MEAÜ KURUM DIŞI PROJE ÖNERİSİ BİLGİ FORMU” nun doldurularak kurum yetkilisi imzasının alınma aşamasında, Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edilmesi, ayrıca  bap@mehmetakif.edu.tr adresine  gönderilmesi gerekmektedir. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planı amaç ve hedeflerinde yer verilen performans göstergelerine ulaşılmasına katkı sağlamaya yönelik ilke ve yöntemleri ortaya koymak için yapılan çalışmalarda ve öğretim elemanlarına verilecek desteklerle ilgili standartların belirlenmesinde yardımcı olacak bilgilerin toplanması için bu formun doldurulması, öğretim elemanlarının yararına olacaktır. 

BAP Koordinatörlüğü
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
03-12-2018
30-11-2018
27-11-2018
23-11-2018
21-11-2018
16-11-2018
13-11-2018
26-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
Tüm Duyurular