Untitled Document

İÇ KONTROL

Bap Uygulama İlke ve Esasları
Misyon Vizyon
Hizmet Standartları
Görev Tanım Formları
İş Analiz Formları
Sık Sorulan Sorular
Demirbaş Listeleri