.

BAP Koordinatörlüğü

Kamil AKYAR
Bap Koordinatörü

Telefon: +90 248 213 11 33
E-Posta: akyar@mehmetakif.edu.tr

YAZI İŞLERİ VE PROJE TAKİP BİRİMİ

Şevkiye DEMİR
Bilgisayar İşletmeni

Telefon: +90 248 213 11 34
E-Posta: sdemir@mehmetakif.edu.tr

BÜTÇE RAPORLAMA VE SATIN ALMA

Beytullah USLU
Bilgisayar İşletmeni

Telefon: +90 248 213 11 35
E-Posta: buslu@mehmetakif.edu.tr

KURUM DIŞI PROJELER BİRİMİ

Muharrem AYDEMİR
Şef

Telefon: +90 248 213 11 36
E-Posta: maydemir@mehmetakif.edu.tr

MUHASEBE VE TAŞINIR BİRİMİ

Metin ERKAN
Büro Personeli

Telefon: +90 248 213 11 37
E-Posta: merkan@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Misyon&Vizyon
  • BAP Komisyonu
  • BAP Koordinatörlüğü