.

İdari Personel

Kamil AKYAR
Şube Müdürü
Koordinatör
Telefon: +90 248 213 11 33
E-posta: akyar@mehmetakif.edu.tr
Beytullah USLU
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 11 30
E-posta: buslu@mehmetakif.edu.tr
Muharrem AYDEMİR
Şef
Kurum Dışı Projeler Birimi
Telefon: +90 248 213 11 36
E-posta: maydemir@mehmetakif.edu.tr
Şevkiye DEMİR
Bilgisayar İşletmeni
Proje İşlem ve Sekreterya
Telefon: +90 248 213 11 14
E-posta: sdemir@mehmetakif.edu.tr
Hakkı YEŞİLYURT
Memur
Muhasebe ve Taşınır Birimi
Telefon: +90 248 213 11 35
E-posta: hyesilyurt@mehmetakif.edu.tr
Ayşin TOPRAK
Bilgisayar İşletmeni
Satın Alma ve İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 11 34
E-posta: atoprak@mehmetakif.edu.tr
Metin ERKAN
Memur
Muhasebe ve Tahakkuk Birimi
Telefon: +90 248 213 11 37
E-posta: merkan@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Misyon&Vizyon
  • BAP Komisyonu
  • BAP Koordinatörlüğü