Tez Proje Başvurusu Yapacak Üniversitemiz Akademik Personelinin Dikkatine 05.05.2017

Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2017 tarih ve 295/6 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi”nin 10. madde a bendinde “Tez Projeleri için; komisyonca bir sınırlama getirilmediği müddetçe, aktif kayıtlı öğrencinin lisansüstü tez konusunun ilgili enstitü tarafından onaylanmasından sonra en geç üç ay içerisinde başvuru yapılabilir.” belirtildiğinden, 18.04.2017 tarihinden itibaren Tez Proje başvurusu yapacak akademik personelimizin proje önerileri bu madde gözönüne alınarak BAP Komisyon gündemine alınacaktır. 

Tez Proje başvurusu yapacak akademik personelimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla... 
DİĞER DUYURULAR
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
24-01-2018
08-12-2017
24-11-2017
27-10-2017
09-10-2017
03-10-2017
Tüm Duyurular