Kurum Dışı Proje Verecek Öğretim Elemanlarına Önemli Duyuru

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planı amaç ve hedeflerinde yer verilen performans göstergelerine ulaşılmasına katkı sağlamaya yönelik ilke ve yöntemleri ortaya koymak için yapılan çalışmalarda, öğretim elemanlarına verilecek desteklerle ilgili standartların belirlenmesinde yardımcı olacak bilgilerin toplanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öğretim elemanlarının, Üniversitemiz dışı mali kaynaklardan desteklenen (Dünya Bankası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), Bakanlıklar ve diğer ulusal/uluslararası fonlar/programlar) proje başvuruları sırasında, yazımız ekinde gönderilen “MEAÜ KURUM DIŞI PROJE ÖNERİSİ BİLGİ FORMU” nun doldurularak kurum yetkilisi imzasının alınma aşamasında, Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edilmesi, ayrıca 01.01.2011 tarihinden itibaren belirtilen kurum ve kuruluşlarla ilgili proje başvurusu yapılmış ise yine “MEAÜ KURUM DIŞI PROJE ÖNERİSİ BİLGİ FORMU” nun doldurularak bap@mehmetakif.edu.tradresine 09.03.2012 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
27-10-2017
09-10-2017
03-10-2017
19-09-2017
08-09-2017
07-09-2017
31-07-2017
16-06-2017
10-05-2017
05-05-2017
Tüm Duyurular