KURUM DIŞI PROJE VERECEKLERİN DİKKATİNE

Sayın Öğretim Elemanları;

Öğretim elemanlarının, Üniversitemiz dışı mali kaynaklardan desteklenen (Dünya Bankası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), Bakanlıklar ve diğer ulusal/uluslararası fonlar/programlar) proje başvuruları sırasında,  “MEAÜ KURUM DIŞI PROJE ÖNERİSİ BİLGİ FORMU” nun doldurularak kurum yetkilisi imzasının alınma aşamasında, Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edilmesi, ayrıca  bap@mehmetakif.edu.tr adresine  gönderilmesi gerekmektedir. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planı amaç ve hedeflerinde yer verilen performans göstergelerine ulaşılmasına katkı sağlamaya yönelik ilke ve yöntemleri ortaya koymak için yapılan çalışmalarda ve öğretim elemanlarına verilecek desteklerle ilgili standartların belirlenmesinde yardımcı olacak bilgilerin toplanması için bu formun doldurulması, öğretim elemanlarının yararına olacaktır. 

BAP Koordinatörlüğü
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
27-10-2017
09-10-2017
03-10-2017
19-09-2017
08-09-2017
07-09-2017
31-07-2017
16-06-2017
10-05-2017
05-05-2017
Tüm Duyurular