Proje Yürütücülerinin Dikkatine

 

Sayın Proje Yürütücüleri/ Öğretim Üyeleri;

             Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar;

              1-Koordinatörlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerin daha düzenli ve planlı olması ve Proje yürütücülerinin projelerinde belirttikleri plan ve programa uygun hareket edebilmeleri için Mal ve hizmet alımı taleplerini Web sitemizde bulunan Malzeme İstek Formu ve ekleri ile birlikte (Demirbaş için teknik şartname ve proforma sarf ve kimyasal için Proforma) her ayın ilk haftasında Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

              2-Proje Yürütücülerinin demirbaş talebi olması durumunda demirbaş için oluşturulacak teknik şartnamede rekabetin sağlanabilmesi ve 4734 /6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki gereği en az 2 ayrı markanın girebileceği şartname oluşturulmalıdır.

             3-  Alımı gerçekleştirilen yürütücülerin istenilen malzemelerin/hizmetin tamamı eline ulaşmadan fatura kestirmemesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüz tarafından siparişi verilen malzemelerin tamamı yürütücülere ulaştıktan sonra kesilen faturalar proje yürütücülerine gelmektedir. Fatura kesim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sarflar için muayene, demirbaş için muayene ve zimmetin yürütücünün bağlı olduğu birime hazırlatılarak fatura ile birlikte evrakların asıllarının Koordinatörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.  Aksi takdirde doğacak tevkifat vb. cezai müeyyideler ve gecikmeden doğacak sorunlar proje yürütücülerine tebliğ edilecektir.

                4- Yolluk ve Yevmiyeler için;

               Yönetim kurulu kararında ve Rektörlük olurunda, ‘’………………………….Katılım ücretinin, yolluk ve yevmiyenin (Uçakla)   …………………….nolu projeden karşılanmak üzere…………………………………………….’’  İfadesi yer almalıdır. Koordinatörlükten talep edilen tüm isteklerin açık açık kurul ve olurda yazılması gerekmektedir. Uçak bileti ücretinin talep edilmesi durumunda (Uçakla) yazılmadığı takdirde uçak bileti ödenememektedir.

                Olur ve kararda belirtilen taleplerin ödenebilmesi için istenen tüm ödemelere ait belgelerin (biletler, katılım ücreti faturası, konaklama faturası)  asılları ile birlikte web sitemizde bulunan         Yolluk Bildirim Formu’nun da doldurularak Koordinatörlüğümüze eksiksiz teslim edilmelidir.

                 c)Faturalar Bilimsel Araştırma Projeleri veya BAP Koordinatörlüğü …………nolu proje adına kesilmelidir.

                 d)Yabancı dillerde oluşturulan faturalar proje yürütücüsü tarafından Türkçeye çevrilmelidir.

             5- Ön Ödeme (Avans) başvuruları yayın alımları, arazi çalışmaları ve yurt dışı alımları dışında yapılmamaktadır.

                 ·Yukarıda belirtilen alımlar için avans talebinde bulunan proje yürütücüleri web sitemizden ön ödeme (avans) formunu doldurmalıdırlar. Banka bilgileri kısmına Üniversitemizin personel için anlaşma yaptığı (Yapı Kredi Bankası) banka bilgilerini girmelidirler. Faturalar avansınızın hesabınıza yattığı gün veya sonraki günler olmalıdır.

                  ·Avans kapatma işlemi en çok 1 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.

                  ·Avans kapatırken web sitemizden ön ödeme kapatma formu doldurularak alınan malzemeye ait fatura, muayene, zimmet (varsa) avans artığı dekontu (varsa) olmalıdır. Avans artığını üniversitemiz ilgili hesabına (Halk Bankası TR94 0001 2009 3160 0016 0000 89) nolu projeden, Kişi TC Numarası ve avans artığı notu düşülmelidir.
 
DİĞER DUYURULAR
03-12-2018
30-11-2018
27-11-2018
23-11-2018
21-11-2018
16-11-2018
13-11-2018
26-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
Tüm Duyurular