.

iç kontrol

  • Bap Uygulama İlke ve Esasları
  • Görev Tanımları
  • Hizmet Standartları
  • İş Tanım Formları
  • Risk Analizi
  • Şemalar