Yolluk/Yevmiye ve Katılım Ücretlerinin Ödenebilmesi İçin Gerekli Hususlar

YOLLUK/YEVMİYE VE KATILIM ÜCRETİ GİDERLERİNİ PROJELERİNDEN KARŞILAYACAKLARIN DİKKATİNE

Ø    Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce yürütülen Proje yürütücülerinin veya Yardımcı Araştırmacıların projelerinden kullanmak istedikleri yolluk/yevmiye/konaklama gideri ve katılım ücreti taleplerinin ödenebilmesi için 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; bağlı olduğunuz birimin Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük olurunda Ödenmesi istenen giderlerin neler olduğu (yolluk/yevmiye/ katılım ücreti), hangi projeden ödeneceği ve görevlendirmenin kaç gün olduğu eksiksiz yazılmalıdır.

Örnek :

“… ‘ın, …/… tarihleri arasında …, … gün süreyle, yolluklu/yevmiyeli (uçak biletli) ve Katılım ücretinin BAP Komisyonunun desteklediği ……………. nolu projeden karşılanmak üzere … kararı verildi./uygun görülmüştür.’’

Ø     BAP Koordinatörlüğü web sayfası, Formlar kısmında              http://bap.mehmetakif.edu.tr/?page=formlar  bulunan Yolluk Bildirim Formu doldurulmalıdır.

Ø    Katılım ücreti talep edenler, katılım belgesi ve katılım ücretinin ödendiğine dair belgeyi (yabancı dilde ise Türkçeye çevrilmiş ve imzalanmış olmalıdır) sunmalıdır.
 
DİĞER DUYURULAR
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
13-03-2018
24-01-2018
08-12-2017
24-11-2017
27-10-2017
09-10-2017
03-10-2017
Tüm Duyurular